Pedagógiánk

Hiszünk abban, hogy egy gyermek már születésétől fogva autonóm személyiség, akinek van elképzelése a világról, fokozatosan képes egyre több felelős döntést hozni saját életéről, és ezt életkorának megfelelően meg is tudja fogalmazni. A mi közösségünkben erre rendszeresen kap lehetőséget a demokratikus gyűlések keretében, ahol gyermek és felnőtt egyenrangú résztvevőként dönt a közösség ügyeiről. Természetesen a gyermekek kompetenciáit meghaladó és az alapvető biztonságukat szolgáló esetekben a döntés a felelős felnőtteké.

Tehát az “iskolai” élet egy részét a közösen megbeszélt, megértett és elfogadott módon alakítjuk, és a felmerülő konfliktusokat is megbeszélések alapján oldjuk meg. Tartózkodunk a büntetésektől, mert azt nem tartjuk jó nevelő eszköznek.

Ahogy a gyerek részt vehet közös döntésben a közösség életéről, ugyanúgy határozhat saját tanulmányairól, napirendjéről is. Egy felkínált órarend alapján dolgozunk, melyben a részvételről és a segítségnyújtás módjáról is dönthet a gyermek. Ezért nem erőltetjük a tanulást (a hagyományos értelemben), hanem segítjük. Tehát nem a tanulást, hanem inkább a tudást támogatjuk. Saját igény alapján, érdeklődés szerint, játszva és játék közben hagyjuk tanulni, tapasztalatokat szerezni: ebben nyújtanak segítséget a pedagógusok felhasználva az alternatív pedagógiák módszereit.

A szabad véleménynyilvánítást bármilyen témában fontosnak tartjuk a gyerekek egészséges személyiségfejlődése érdekében. Éppen ezért nyitott, elfogadó légkört szándékozunk fenntartani a világnézet, a vallás és a politika tekintetében is.

Valljuk, hogy a gyerekek kisebb, de vegyes korcsoportú közössége mindenki számára hasznos közösség: mind a kisgyermeknek, aki tanul a nagyoktól, mind pedig a nagyobbnak, aki gondoskodást és türelmet tanulhat a kicsiktől. Ezt a közösségi erőt is szeretnénk hasznosítani a tanulókörben.

A Malom-Alom nem oktatási intézmény, hanem magántanulói csoport. Az ide járó gyermeknek háttérintézményre van szüksége, egy iskolára, amelyben a magántanulói státuszban van. A magántanuló státusz a legtöbb iskolában vizsgakötelezettséget jelent, melyet félévkor és tanév végén kell a gyermeknek teljesítenie. Ennek elintézése minden család saját felelőssége, tanácsot azonban szívesen adunk. Az érvényben lévő tantervi követelményeket szemmel tartva segítjük a gyerekeket a vizsgára való felkészülésben, de nem tartjuk fontos célnak a kiváló vizsgaeredményeket.

Szülőként fontos elfogadni, hogy a gyerekek maguktól, de más és más ütemben jutnak el, érnek meg az írás, olvasás, számolás képességének megtanulásáig, a tudományok elsajátításáig. Továbbá, hogy a gyermeket úgy támogathatjuk leginkább, ha hagyjuk életkorának megfelelő életét megélni, ennek megfelelő döntéseket hozni, és ennek megfelelően figyelünk kéréseire, igényeire – ezzel teremtve összhangot a tanulókör és az otthon között.

____________________________________________________________________

A Malom-Alom pedagógia programja itt, működési szabályzatunk pedig itt letölthető.