Tanáraink:

Alsó-Malom

ZsuzsiGinterné Csorba Zsuzsanna 

a Malom-Alom alapítója, az Alsó-Malom (alsó tagozatos csoport) vezető pedagógusa

Évek óta elmélyülten foglalkozom a demokratikus pedagógia elveivel, gyakorlatával. Meggyőződésemmé vált, hogy csak ennek alkalmazásával lehet boldog, szabad emberkéket nevelni. Ezért döntöttem úgy, hogy ott kell hagynom a közoktatást, ami jelenlegi formájában nem teszi lehetővé a valódi demokratikus nevelés elvei alapján történő munkát.

Végzettségem szerint tanító és angol nyelvtanár vagyok, 30 év általános iskolában eltöltött pedagógiai gyakorlat -tanítói, tanári munka, osztályfőnökség- van a hátam mögött.

Szentendrén élek férjemmel. Két gyermekünk van, akik már önálló, választott szakmájukban sikeres emberek. Mindketten alternatív iskolában érettségiztek, és lelkesen támogatják új céljaimat. Szabadidőmben legszívesebben utazom, szeretem a természetet (békák, madarak előnyben), fontos számomra a környezetvédelem.

Szerencsésnek tartom magam, hogy elindíthattam egy magántanulói csoportot. Azon dolgozom, hogy kollégáimmal együtt az elkövetkező években az induló kis kezdeményből egy eredményesen működő demokratikus csoportot fejlesszünk.

___________________________________________________________________________


Abrudbányay Gabriella

az Alsó-Malom (alsó osztályos csoport) tanítója

Tartalom feltöltés alatt.

 

________________________________________________________________________

Bulcsu webBalogh Bulcsú

az Alsó-Malom (alsó osztályos csoport) pedagógiai asszisztense

Érettségi utáni tanultam aranyművességet, fényképészetet, bábkészítést. Évekig voltam tagja egy alternatív színtársulatnak, ahol színészként, zenészként, díszletépítőként működtem. Ez volt az az időszak, amikor kezdett kikristályosodni bennem az a meggyőződés, hogy olyasmivel szeretnék foglalkozni, ahol a sok területen szerzett tapasztalatokat mind érvényesíteni tudom.

A fiam születése után, a vele töltött idő alatt kezdett el foglalkoztatni az a folyamat, ahogy az ember személyisége kialakul. Így kötöttem ki az óvodapedagógiánál. Azért esett erre a területre a választásom, mert egyrészt nagyon szeretem a gyerekeknek ezt az érzékeny korszakát, amikor még a mágikus gondolkodás határozza meg a világukat, másrészt úgy láttam, hogy ezen a pályán van még a pedagógusnak annyi szabadsága, amennyire nekem szükségem van ahhoz, hogy jó szívvel tudjam csinálni, amit szeretek. Jelenleg Vácon az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán vagyok óvodapedagógus szakos hallgató.

Főiskola alatt pár évig dolgoztam egy Montessori módszerekkel működő magánóvodában. Egy rövidebb ideig családoknál vállaltam speciális nevelési igényű gyerekek segítését. Így kerültem a Malom-Alomba, ahol megtaláltam azt a közeget, amiben jól tudom érezni magam. Nagyon fontos számomra az a szabadság és bizalom, amit itt kapnak a gyerekek. Ez azt jelenti, hogy lehetőségük van megtapasztalni mit jelent felelősséget vállalni magukért, a társukért, a közösségért, a környezetükért. Úgy gondolom, hogy ez elengedhetetlen feltétele annak, hogy kreatív, kritikus, együttműködő, nyitott, önálló és kiegyensúlyozott felnőtté váljanak.

________________________________________________________________________


Tatár Emőke

az Alsó-Malom (alsó osztályos csoport) pedagógiai asszisztense

Tartalom felöltés alatt.

 

___________________________________________________________________________

SzegerKatiSzéger Katalin

az Alsó-Malom (alsó osztályos csoport) tanítója – Kati pillanatnyilag szülési szabadságon van 

Egy kedves barátom egyszer megkérdezte, hogy mi vezetett engem a demokratikus oktatás felé. Rövid gondolkodás után azt feleltem, hogy ha valaki komolyan veszi az emberi jogokat, akkor nem is létezhet más irány. Ma is így gondolom. Mélyen hiszek abban – és naponta tapasztalom is a gyerekekkel –, hogy ha egymás felé nyitottan, bizalommal fordulunk, ha
őszintén elfogadjuk, hogy életkortól függetlenül egyenlők és szabadok vagyunk, akkor egy olyan világot teremthetünk, melyben: valóban lehetőség nyílik felfedezni, elmélyülten
vizsgálódni, teljes szívvel ügyek és egymás mellé állni és felelősséggel cselekedni. Egy(két) szóval: felszabadultan élni.

Végzettségem szerint magyar nyelv és irodalom valamint társadalomismeret tanár vagyok. Alapító tagja vagyok a Demokratikus Nevelésért és Tanulásért Egyesületnek. Bő másfél évtizede foglalkozom a demokratikus oktatással, látogatok iskolákat, álmodozom. Az elmúlt négy évben óvodás csoportommal együtt fedeztük föl a demokratikus nevelés, együttélés világát. Megéltük, hogy a demokratikus nevelésben szabadság van és támogató szeretet. Kipróbáltuk, hogy csordultig van érdekes tapasztalni és tanulni valóval, nevetéssel és gondoskodással. Mindazonáltal, aki próbálta már, tudhatja, hogy egyáltalán nem könnyű, sőt, talán a legnehezebb. Sokat kell hozzá tanulni, gyakorolni, újra és újra felállni és bízni, hogy lehetséges, hogy együtt sikerülhet.

Régi álmom volt, hogy a Malom közösségéhez csatlakozhassam.  Munkámban igyekezni fogok támogatni a közösséget és annak minden egyes tagját, hogy boldogan és szabadon tanulhassunk.

___________________________________________________________________________

alsó-malom

Felső-Malom

Vera_1JPGHeindl Vera

a Felső-Malom (felső osztályos csoport) vezető pedagógusa

Végzettségem szerint művészettudomány-magyar szakos középiskolai tanár vagyok és drámapedagógus. 

Munkám során a gyerekeket kérdezni és látni tanítom, miközben magam is folyamatosan tanulok abból, ahogyan rácsodálkoznak a világra. A közös olvasás, a kreatív írás és a drámajáték során belebújunk más embereke bőrébe, elképzeljük, hogyan is élhet és gondolkodhat a többi ember. Valódi demokrácia nem létezik enélkül a tudás nélkül. 

Számomra a legnagyobb élmény a Malomban a szabadság. A gyerekekkel közösen alakítjuk ki azokat a kereteket, amelyek között dolgozunk, közös döntéseink, vállalásaink és céljaink vannak. Velük tapasztaltam meg életemben először, hogyan működik egy demokratikus közösség, hogyan kell és lehet felelősséget vállalni önmagunkért és egymásért, hogyan válhatnak az emberi viszonyok a tanulás/tanítás során valóban kölcsönössé. 

Fontosnak tartom, hogy a demokratikus nevelés mellett elkötelezett családok épp úgy a bizalom és felelősségvállalás jegyében vannak jelen a mindennapokban, mint mi pedagógusok és a gyerekek, hogy támaszkodhatunk egymásra, s hogy az egész közösség a szabadság égisze alatt dolgozik és működik.

.

___________________________________________________________________________

SzegediGaborKepSzegedi Gábor

a Felső-Malom (felső osztályos csoport) vezető pedagógusa

A szabadságot könnyű és természetes gyerekként megélni, de annál nehezebb és keservesebb felnőtt korban megtanulni.

Igazán akkor vagyok szabad, ha van időm kitalálni, hogy mi hoz lázba és, hogy miben lehetek nagyon jó, és ha aztán folyamatosan van lehetőségem dönteni a saját ügyeimről. Ha a felnőttek és gyerekek körében lehet komoly szavam, értékes mondandóm akkor is, ha még csak most múltam 7 éves.

Akkor vagyok szabad, ha nem szégyenítenek meg, és ha nem kicsinylik le a számomra fontos, nagy dolgokat. 

A demokratikus iskolában nap mint nap azzal foglalkozhatom, ami engem érdekel, és aktívan alakíthatom a csoport életét, sőt, az én felelősségem is, hogy működjenek a közös dolgaink.

Azért jöttem a Malom-Alomba, mert itt látszik, hogy a gyerekek kipróbált szabadság-gyakorlók, akik tudják értékelni és alkalmazni a demokráciát, akik megtanulták, hogy ők tudják a legjobban, hogy mi számukra az érdekes és a fontos. 

Korábban voltam szabadúszó fordító, politikai elemző nagykövetségen, kutató történész egyetemen. Öt éve dolgozom iskolában, angolt, világpolitikát és kritikai gondolkodást tanítottam, társasjáték szakkört tartottam gimiben, illetve angolt tanítottam és szakköröket tartottam általános iskolában.

Az a tapasztalatom, hogy a lelkesedés, a tudni akarás korosztálytól függetlenül hatalmasat ugrott, amint volt lehetőségünk elfelejteni az előre megírt tanterveket, és tudtunk közösen tervezni, dönteni, egymástól tanulni.

A Malomban szeretném tovább vinni azt a szellemiséget, ami a gyerekeket hozzásegíti a szabadság, a szabad tanulás megéléséhez.

___________________________________________________________________________

rptHerman Katka

a Felső-Malom (felső osztályos csoport)  pedagógusa

 Magyarország első alapítványi gimnáziumában, az AKG-ban érettségiztem, annak is a legelső, iskolaalapító évfolyamán.  Tanári diplomámat a Közgázon szereztem, így végzettségem szerint közgazdász és közgazdaságtan tanár vagyok, de életem során matematikát tanítottam a legtöbbet.

Legelőször hatodikos általános iskolás koromban kértek meg rá, hogy segítsek a szomszéd fiúnak valamilyen lecke megírásában… akkor „tanítottam” először, és ez állandó része maradt az életemnek. Az évek során számtalan magántanítványom volt, leginkább matekból, de nyelvekből és közgazdaságtanból is vállaltam tanítványokat. Iskolai tanárként matematikát, vállalkozási ismereteket, közgazdaságtant, marketinget tanítottam és kísértem diákvállalkozást is. Amikor nem valamilyen iskola volt a munkahelyem, akkor is közoktatási intézményekben, oktatási témájú projektekben dolgoztam.

A tanítás-tanulás során azt tartom a legfontosabbnak, hogy a gyerekek minél inkább saját maguk fedezzék fel az összefüggéseket; lépésről lépésre, a saját ütemükben haladva szerezzenek ezáltal stabil tudást. A közös munkánk során igyekszem ezt szem előtt tartani.

Jelenleg fejlesztő-pedagógiát tanulok az ELTE Bárczi Gusztáv Főiskolai Karán, és a Felső-Malom mellett, ahol szintén matematikát tanítok, a Kékvölgy Waldorf Iskolában dolgozom még. Három lányt nevelek, akik szintén alternatív iskolákban tanulnak. 

___________________________________________________________________________

Mondok ZuzsaMondok Zsuzsa

a Felső-Malom (felső osztályos csoport)  pedagógusa

Végzettségem szerint biológia-földrajz szakos középiskolai tanár vagyok. Tanítottam két évet kéttannyelvű gimnáziumban és négyet alternatív általános iskolában is. Dolgoztam környezeti tanácsadóként, voltam szabadúszó természetvédelmi szakértő és fordító, vezettem környezeti nevelési projekteket és terepi foglalkozásokat gyerekeknek zöld civil szervezeteknél. 

Sok időt töltöttem otthon 4 gyermekemmel. 

Az utóbbi évtizedben a fenntarthatóság, az önellátás, a hulladékmentes életmód felé fordultam, kertészkedem, komposztálok, savanyítok, kenyeret sütök. Ezekkel mind foglalkozunk a Malomban is. 

Nagyon fontosnak tartom, hogy a gyerekek kapcsolatba kerüljenek a természettel, megismerjék, megszeressék azt, mert így fogják értékelni, megvédeni és megmenteni, ha kell (és úgy tűnik, nagyon is kell).
Van egy mondás, amit igyekszem szem előtt tartani tanítás közben: „Hallom és elfelejtem. Látom és emlékszem. Csinálom és megértem.”

Sok természettudományos megfigyelést, kísérletet végzünk és van egy kis iskolakertünk is, ahol az évszaknak megfelelően ültetünk, gazolunk, aratunk.

___________________________________________________________________________

Korom AttilaKorom Attila

a Felső-Malom (felső osztályos csoport)  pedagógusa

Pályám elején hivatásos szerző-előadóként játszottam. Közismertségem csúcspontját a Kölyökidő szereplőjeként és zeneszerzőjeként értem el, emellett a tehetséges énekes gyerekek kiválogatása és felkészítése is feladatom volt a TV Gyerekosztályán.

Idővel a pop zene felől a népzene, az etno és más mélyebb zenei formák felé fordultam. Ökrös Csabától és Salamon Beától tanultam népzenét, hegedűt. 10 évig játszottam a Kiss Ferenc vezette Etnofon Népzenei Társulásban, ahol sokat fejlődtem. A népzenét folk-rock elemekkel ötvöző zenekaromban kezdte pályáját Szalóki Ági és Dés András. Ekkoriban – szerzői-előadói pályám csúcspontján – volt alkalmam együttműködni a legrangosabb hazai előadókkal valamint koncertezhettem a legrangosabb hazai színpadokon.

A kifelé forduló előadói énem mellett mindig is volt egy befelé forduló költői, meditatív oldalam. Éveket töltöttem egy buddhista közösségben, aztán keresztény közösségben, szintén kis csoportban, tanulmányoztam a zsidó misztikát. Végül Ganga Mira, egy Advaita tanító lett a Mesterem, aki mellett 7 évet töltöttem Portugáliában. Itt egyébként angolul tanítottam gitárt, éneket.

21 éves koromtól tanítottam. Elsősorban, gitárt, éneket, hangképzést, később ukulelét. A spirituális tanulmányaimból is igyekeztem átadni valamit, 30 és 33 éves korom közt a Pont Szellemi Műhely tagjaként Szimbológiát tanítottam. Egy évtizedig komolyan foglalkoztatott az asztrológia, így ennek az alapjaiba is bevezettem pár embert.

Gyerekként nehezen viseltem az iskolai kereteket. Egész fiatalságomat áthatotta a szabadságvágy és a saját út megtalálásának szenvedélye. Szenvedélyesen szeretem a zenét és elsősorban ezt a tüzet szeretném átadni a gyerekeknek. Természetesen örülök, ha különleges tehetségeket látok kivirágozni, de számomra a zene nem verseny és nem teljesítmény kérdés, hanem egy eszköz arra, hogy valaki megélhesse a felszabadultságot, teremtőerőt.

Úgy találom, hogy a zene harmonizál, gyógyít és felszabadít. Ezért hoztam azt a döntést 4 éve, hogy a színpad helyett a tanításra koncentrálok. Ezzel egy időben kezdtem Waldorf iskolai zenetanári munkámat és fél évre rá a Malom-Alomban. A Malomban olyan szabad, szeretetközösségre találtam, ahova jó megérkezni, ahol jó tanítani, együtt lenni.

___________________________________________________________________________

Malom – Alom (mindkét csoport)

Zitu-2Kismarty-Lechner Zita 

a képzőművészeti foglalkozások vezetője

A Magyar Iparművészeti Egyetem Vizuális Kommunikáció és Tervező szakán végeztem. Akkor még csak annyit tudtam biztosan, hogy csakis valós értékeket leszek képes hitelesen képviselni a munkám során.

Így lettem civil szervezetek grafikusa, és ez vezetett a Cellux csoport megalapításához is, ahol éveken át tanítottuk gyerekeknek a környezettudatosságot és a globális gondolkodást művészeti foglalkozásokon.

Terveztem kiállítást iskolásoknak, segítettem menekülteknek közös nyelv híján képben bemutatkozni, terveztem terméket megváltozot munkaképességűeket foglalkoztató varrodának.

Jó pár gyerekkönyvet illusztráltam, amin keresztül a mesék mágikus világával töltekeztem. 

Mindeközben megismertem a közösség erejét, megtanultam a ideákból valóságot, üres lapokra világot teremteni. A képalkotás és tárgytervezés kiváló eszközök. Ezek gyakorlatát igyekszem az alsós és felsős gyerekek kezébe adni, ezekkel játszunk, beszélgetünk, kísérletezünk.

Bármilyen hivatást választanak is majd, hiszem, hogy ha megismerik hogyan építhetik maguk is környezetüket, akkor nem csak fogyasztói, hanem tisztelői is lesznek a világunknak.

___________________________________________________________________________