Tanáraink:

Alsó-Malom

ZsuzsiGinterné Csorba Zsuzsanna 

a Malom-Alom alapítója, az Alsó-Malom (alsó tagozatos csoport) vezetője

Évek óta elmélyülten foglalkozom a demokratikus pedagógia elveivel, gyakorlatával. Meggyőződésemmé vált, hogy csak ennek alkalmazásával lehet boldog, szabad emberkéket nevelni. Ezért döntöttem úgy, hogy ott kell hagynom a közoktatást, ami jelenlegi formájában nem teszi lehetővé a valódi demokratikus nevelés elvei alapján történő munkát.

Végzettségem szerint tanító és angol nyelvtanár vagyok, 30 év általános iskolában eltöltött pedagógiai gyakorlat -tanítói, tanári munka, osztályfőnökség- van a hátam mögött.

Szentendrén élek férjemmel. Két gyermekünk van, akik már önálló, választott szakmájukban sikeres emberek. Mindketten alternatív iskolában érettségiztek, és lelkesen támogatják új céljaimat. Szabadidőmben legszívesebben utazom, szeretem a természetet (békák, madarak előnyben), fontos számomra a környezetvédelem.

Szerencsésnek tartom magam, hogy elindíthattam egy magántanulói csoportot. Azon dolgozom, hogy kollégáimmal együtt az elkövetkező években az induló kis kezdeményből egy eredményesen működő demokratikus csoportot fejlesszünk.

___________________________________________________________________________

SzegerKatiSzéger Katalin

az Alsó-Malom (alsó osztályos csoport) tanítója

Egy kedves barátom egyszer megkérdezte, hogy mi vezetett engem a demokratikus oktatás felé. Rövid gondolkodás után azt feleltem, hogy ha valaki komolyan veszi az emberi jogokat, akkor nem is létezhet más irány. Ma is így gondolom. Mélyen hiszek abban – és naponta tapasztalom is a gyerekekkel –, hogy ha egymás felé nyitottan, bizalommal fordulunk, ha
őszintén elfogadjuk, hogy életkortól függetlenül egyenlők és szabadok vagyunk, akkor egy olyan világot teremthetünk, melyben: valóban lehetőség nyílik felfedezni, elmélyülten
vizsgálódni, teljes szívvel ügyek és egymás mellé állni és felelősséggel cselekedni. Egy(két) szóval: felszabadultan élni.

Végzettségem szerint magyar nyelv és irodalom valamint társadalomismeret tanár vagyok. Alapító tagja vagyok a Demokratikus Nevelésért és Tanulásért Egyesületnek. Bő másfél évtizede foglalkozom a demokratikus oktatással, látogatok iskolákat, álmodozom. Az elmúlt négy évben óvodás csoportommal együtt fedeztük föl a demokratikus nevelés, együttélés világát. Megéltük, hogy a demokratikus nevelésben szabadság van és támogató szeretet. Kipróbáltuk, hogy csordultig van érdekes tapasztalni és tanulni valóval, nevetéssel és gondoskodással. Mindazonáltal, aki próbálta már, tudhatja, hogy egyáltalán nem könnyű, sőt, talán a legnehezebb. Sokat kell hozzá tanulni, gyakorolni, újra és újra felállni és bízni, hogy lehetséges, hogy együtt sikerülhet.

Régi álmom volt, hogy a Malom közösségéhez csatlakozhassam.  Munkámban igyekezni fogok támogatni a közösséget és annak minden egyes tagját, hogy boldogan és szabadon tanulhassunk.

________________________________________________________________________

Bulcsu webBalogh Bulcsú

az Alsó-Malom (alsó osztályos csoport) tanítója

Érettségi utáni tanultam aranyművességet, fényképészetet, bábkészítést. Évekig voltam tagja egy alternatív színtársulatnak, ahol színészként, zenészként, díszletépítőként működtem. Ez volt az az időszak, amikor kezdett kikristályosodni bennem az a meggyőződés, hogy olyasmivel szeretnék foglalkozni, ahol a sok területen szerzett tapasztalatokat mind érvényesíteni tudom.

A fiam születése után, a vele töltött idő alatt kezdett el foglalkoztatni az a folyamat, ahogy az ember személyisége kialakul. Így kötöttem ki az óvodapedagógiánál. Azért esett erre a területre a választásom, mert egyrészt nagyon szeretem a gyerekeknek ezt az érzékeny korszakát, amikor még a mágikus gondolkodás határozza meg a világukat, másrészt úgy láttam, hogy ezen a pályán van még a pedagógusnak annyi szabadsága, amennyire nekem szükségem van ahhoz, hogy jó szívvel tudjam csinálni, amit szeretek. Jelenleg Vácon az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán vagyok óvodapedagógus szakos hallgató.

Főiskola alatt pár évig dolgoztam egy Montessori módszerekkel működő magánóvodában. Egy rövidebb ideig családoknál vállaltam speciális nevelési igényű gyerekek segítését. Így kerültem a Malom-Alomba, ahol megtaláltam azt a közeget, amiben jól tudom érezni magam. Nagyon fontos számomra az a szabadság és bizalom, amit itt kapnak a gyerekek. Ez azt jelenti, hogy lehetőségük van megtapasztalni mit jelent felelősséget vállalni magukért, a társukért, a közösségért, a környezetükért. Úgy gondolom, hogy ez elengedhetetlen feltétele annak, hogy kreatív, kritikus, együttműködő, nyitott, önálló és kiegyensúlyozott felnőtté váljanak.

________________________________________________________________________

LettiTószögi Letti

az Alsó-Malom (alsó osztályos csoport) tanítója

Az egyetemen német-történelem szakos tanárként végeztem, és már ekkor elköteleződtem a demokratikus oktatás, nevelés mellett, ami férjemmel közös szenvedélyünkké, gyermekeink érkezésével életformánkká vált.

Érdeklődve figyeljük, hogy a gyerekek napról-napra hogyan formálják saját kis világukat, hogyan szűrik át magukon és szövik bele saját személyiségükbe a külvilágból érkező információkat, olykor mi nyújtunk támogatást, máskor tőlük tanulunk.

Együtt kutatjuk egy élhetőbb, fenntarthatóbb életmód kialakításának lehetőségeit: saját permakultúrás kertünket alakítjuk, gyógynövényeket termesztünk, gyűjtünk, szárítunk, kézműveskedünk, tésztát gyúrunk, kenyeret sütünk, megfigyelünk, kísérletezünk.

Az ideális iskola számomra olyan hely, ahová reggelente nyugodt szívvel érkezünk és szabadon önmagunk lehetünk. Ahol van lehetőségünk és időnk arra, hogy a folyton felbukkanó kérdéseinknek nyomába eredjünk, rákérdezzünk a dolgok értelmére és akad olyan, aki támogat minket a válaszok megtalálásában. Ahol a gyerekeknek és felnőtteknek egyformán fontos a szava, mert hiszem, hogy legalább annyit tanulhatok én tőlük, mint ők tőlem.

Egy ilyen bizalomteli, demokratikus közösség és a közösen meghozott döntések megtanítanak minket arra, hogy hogyan vállaljunk felelősséget önmagunkért, társainkért és a minket körülvevő világért.

Képessé tesznek mások és rajtuk keresztül önmagunk megismerésére és megértésére. Ráébresztenek arra, hogy ami van, az akár másképpen is lehetne, és ennek a másnak a formálói mi magunk lehetünk.

A Malom egy ilyen hely. Örülök, hogy idetaláltunk. .

___________________________________________________________________________

Gallina Ági ÍriszGallina Ági Írisz

az Alsó-Malom (alsó osztályos csoport) óraadója

Végzettségemet tekintve szociálpedagógus vagyok, a mindennapokban stresszoldással foglalkozom, gyerekekkel és felnőttekkel egyaránt. Eszközeim a kineziológia, a relaxáció, a jóga, a magzatkori stresszoldás és egyéb holisztikus kezelések

A Malom-Alomban stresszoldó gyakorlatokat, és relaxációkat tanítok a gyerekeknek.

___________________________________________________________________________

alsó-malom

Felső-Malom

Vera_1JPGHeindl Vera

a Felső-Malom (felső osztályos csoport) vezető pedagógusa

Végzettségem szerint művészettudomány-magyar szakos középiskolai tanár vagyok és drámapedagógus. Nemcsak a Malomba járó gyerekekkel dolgozom nap mint nap: mellette drámaórákat is tartok a Kanyar-Go Alapfokú Művészeti Iskolában és időnként színházi nevelési foglalkozásokat vezetek a Tükörtér Társulattal.

Hiszek az együttes gondolkodás és alkotás személyiség- és közösségformáló erejében, abban is, hogy az élményalapú tanulás fontos része a tudás megszerzésének. Munkám során a gyerekeket kérdezni és látni szeretném leginkább megtanítani, miközben magam is folyamatosan tanulok abból, ahogyan rácsodálkoznak a világra.

Négy gyermekem van, mind a négyen különböző alternatív iskolákba jártak. Szeptemberben az ötödik évemet kezdem a Malom-Alomban, ahol először csak drámafoglalkozásokat tartottam, később én lettem az itt felnövekedő nagyobb gyerekek kísérő tanára.

Számomra a legnagyobb élmény a Malomban a szabadság. A gyerekekkel közösen alakítjuk ki azokat a kereteket, amelyek között dolgozunk, közös döntéseink, vállalásaink és céljaink vannak. Velük tapasztaltam meg életemben először, hogyan működik egy valódi demokratikus közösség, hogyan kell és lehet felelősséget vállalni önmagunkért és egymásért, hogyan válhatnak az emberi viszonyok a tanulás/tanítás során valóban kölcsönössé. 

Számomra nagyon fontos, hogy a demokratikus nevelés mellett elkötelezett családok épp úgy a bizalom és felelősségvállalás jegyében vannak jelen a mindennapokban, mint mi pedagógusok és a gyerekek, hogy támaszkodhatunk egymásra, s hogy az egész közösség a szabadság égisze alatt dolgozik és működik.

___________________________________________________________________________

SzegediGaborKepSzegedi Gábor

a Felső-Malom (felső osztályos csoport) vezető pedagógusa

A szabadságot könnyű és természetes gyerekként megélni, de annál nehezebb és keservesebb felnőtt korban megtanulni.

Igazán akkor vagyok szabad, ha van időm kitalálni, hogy mi hoz lázba és, hogy miben lehetek nagyon jó, és ha aztán folyamatosan van lehetőségem dönteni a saját ügyeimről. Ha a felnőttek és gyerekek körében lehet komoly szavam, értékes mondandóm akkor is, ha még csak most múltam 7 éves.

Akkor vagyok szabad, ha nem szégyenítenek meg, és ha nem kicsinylik le a számomra fontos, nagy dolgokat. 

A demokratikus iskolában nap mint nap azzal foglalkozhatom, ami engem érdekel, és aktívan alakíthatom a csoport életét, sőt, az én felelősségem is, hogy működjenek a közös dolgaink.

Azért jöttem a Malom-Alomba, mert itt látszik, hogy a gyerekek kipróbált szabadság-gyakorlók, akik tudják értékelni és alkalmazni a demokráciát, akik megtanulták, hogy ők tudják a legjobban, hogy mi számukra az érdekes és a fontos. 

Korábban voltam szabadúszó fordító, politikai elemző nagykövetségen, kutató történész egyetemen. Öt éve dolgozom iskolában, angolt, világpolitikát és kritikai gondolkodást tanítottam, társasjáték szakkört tartottam gimiben, illetve angolt tanítottam és szakköröket tartottam általános iskolában.

Az a tapasztalatom, hogy a lelkesedés, a tudni akarás korosztálytól függetlenül hatalmasat ugrott, amint volt lehetőségünk elfelejteni az előre megírt tanterveket, és tudtunk közösen tervezni, dönteni, egymástól tanulni.

A Malomban szeretném tovább vinni azt a szellemiséget, ami a gyerekeket hozzásegíti a szabadság, a szabad tanulás megéléséhez.

___________________________________________________________________________

Adam_v1László Ádám

a Felső-Malom (felső osztályos csoport)  pedagógusa

Tizennyolc éve kezdtem tehetséggondozással foglalkozni. Először kiemelkedő képességű alsó tagozatosokat tanítottam. Aztán hátrányos helyzetű alsó- és felsőtagozatosokat, átlagosnak és problémásnak mondott általános iskolásokat és középiskolásokat, második, harmadik – gyakran utolsó – esélyüket próbáló nagykamaszokat és fiatal felnőtteket.

A tanításban két dolgot szeretek a legjobban: az épülő emberi kapcsolatot, amin keresztül a tanítás megvalósítható, és a gondolkodási, logikai struktúrák átadását. Hiszek abban, hogy egy jó tanár a személyiségével tanít, és hogy az alkalmassághoz feltétlen szükséges a kedvesség és a humor.

Eredeti szakmám kutató biológus, őslénytanból és ökológiából írtam a szakdolgozatomat. Módszertani képzettséget szereztem drámapedagógiából, gyemekszínjátszó-rendezésből és elvégeztem egy mentálhigiénés másoddiplomás képzést.

Különböző megközelítéseket alkalmazó helyeken tartok órákat, amit fontosnak tartok, az a kiscsoportos forma, és az emberközpontú pedagógia.

A Malom-Alomban két éve kezdtem el tevékenykedni, mert tetszett a hangulat, a filozófia, a résztvevők –tanárok, gyerekek – egymáshoz való hozzáállása.

___________________________________________________________________________

Malom – Alom (mindkét csoport)

Zitu-2Kismarty-Lechner Zita 

a képzőművészeti foglalkozások vezetője

A Magyar Iparművészeti Egyetem Vizuális Kommunikáció és Tervező szakán végeztem. Akkor még csak annyit tudtam biztosan, hogy csakis valós értékeket leszek képes hitelesen képviselni a munkám során.

Így lettem civil szervezetek grafikusa, és ez vezetett a Cellux csoport megalapításához is, ahol éveken át tanítottuk gyerekeknek a környezettudatosságot és a globális gondolkodást művészeti foglalkozásokon.

Terveztem kiállítást iskolásoknak, segítettem menekülteknek közös nyelv híján képben bemutatkozni, terveztem terméket megváltozot munkaképességűeket foglalkoztató varrodának.

Jó pár gyerekkönyvet illusztráltam, amin keresztül a mesék mágikus világával töltekeztem. 

Mindeközben megismertem a közösség erejét, megtanultam a ideákból valóságot, üres lapokra világot teremteni. A képalkotás és tárgytervezés kiváló eszközök. Ezek gyakorlatát igyekszem az alsós és felsős gyerekek kezébe adni, ezekkel játszunk, beszélgetünk, kísérletezünk.

Bármilyen hivatást választanak is majd, hiszem, hogy ha megismerik hogyan építhetik maguk is környezetüket, akkor nem csak fogyasztói, hanem tisztelői is lesznek a világunknak.

___________________________________________________________________________